Parterapi: Fysisk närhet - så mycket mer än sex

Tanken med "parterapin" är att ge dig och din partner tips och inspiration för att förbättra förhållandet, fortsätta vara nyfikna på varandra, utvecklas tillsammans och ha roligt. Oavsett om ni nyligen blivit tillsammans eller varit ett par i flera år kan ni ha användning av dessa tips.

På topplistan över det viktigaste i en relation finns även fysisk närhet, men detta behöver inte nödvändigtvis vara sex. Många gånger är fysisk, men icke-sexuell, närhet viktigare. Det här kan bli ett problem på olika sätt: om sexlivet inte fungerar kan det fysiska utebli helt, eller så är det tvärtom – att det fysiska enbart är sex.

Att vara fysisk med sin partner kan innebär allt från en smekning på kinden eller en snabb kram till att skeda varandra eller ligga och hålla om varandra. Hur ni är fysiska bestämmer ni förstås själva utifrån vad ni föredrar.

Ett första steg här kan vara att fundera över hur ni är fysiska, och om ni är nöjda med det. Är ni fysiska på samma sätt, och uppskattar ni varandras sätt? Om inte är detta förstås något ni behöver prata om. Nästa steg är att fundera över om det är tillräckligt mycket av det i förhållandet, eller om någon av er känner att ni behöver ändra något.

Hemuppgift: Den första delen i hemuppgiften är att diskutera era behov av närhet med varandra. Diskutera såväl hur ni vill ha närheten, som hur ofta. Nästa steg är att bli mer fysiska – om det är något som behövs. Känner ni att detta redan fungerar bra kan ni ändå testa att bli ännu mer fysiska, och se vad det ger. Närhet är som sagt en väldigt viktig del i förhållandet och detta kommer med stor sannolikhet att föra er närmare varandra – förutsatt att ni båda är bekväma med närheten.